Forside

no2Husmandssted i Emmerlev

Langs Vadehavets kyst ligger der mange små landhuse og husmandssteder, der er taget i brug som sommerhuse. Ofte er dette sket i forbindelse med ret ufølsomme om- og tilbygninger, der har udvisket husenes historie og lokale byggeskik.

Men der er da heldigvis undtagelser. Dette længehus, nær diget ved Emmerlev, er restaureret enestående flot, og huset har bibeholdt sine staldvinduer i den vestlige ende, selvom denne er inddraget til beboelse.

Farvevalget er egnstypisk, og tagfladen er fri for skæmmende kviste. Helt efter egnens skik er valmene store, så huset kan ’dukke sig’ for den ofte stride vestenvind.

Dette lille hus opført år ca. 1750 er nærmest arketypen på det vestslesvigske landhus med sin stilrene fremtoning nogle få hundrede meter fra Vesterhavet. Huset er et traditionelt solret orienteret længehus med beboelsen i den østre ende og stald m.v. i den vestre. Helt på traditionel vis er hoveddøren placeret i en niche med kurvehanksbue og lige under den høje stejle gavlkvist med luge. Bemærk at også her anvendes hvidt og grønt til træværk. Ejendommen anvendes naturligvis ikke mere til landbrug, men blev for ca. 10 år siden restaureret smukt med henblik på en fremtidig funktion som sommerbolig. Restaureringen er i sjælden grad vellykket, og lader i det ydre fortsat bygningen fremstå som en gammel vestslesvigsk landejendom. Ejendommen var i starten af 1900’erne på tale til bygningsfredning, men fredningen blev ikke gennemført.no3